Atenció al client:
CONTRACTE ANUAL TOT RISC-AQUATERM-PLUS-OSMO*
Inclou 1 revisió ANUAL.
Canvi de filtres (quan el tècnic ho consideri necessari).
Avaries: Mà d'obra, desplaçaments i peces de recanvi.
CONTRACTE ANUAL TOT RISC-AQUATERM-OSMO
Inclou 1 revisió ANUAL.
Canvi de filtres (quan el tècnic ho consideri necessari).
Avaries: Mà d'obra, desplaçaments i peces de recanvi.
CONTRACTE DE MANTENIMENT ESPECIAL POSADA EN MARXA 2 ANYS
Inclou 2 revisions, una cada any.
Canvi de filtres (quan el tècnic ho consideri necessari).
Avaries: Mà d'obra, desplaçaments i peces de recanvi.
CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL COMPLET
Inclou 1 revisió al any.
Canvi de filtres (quan el tècnic ho consideri necessari).
Avaries: Mà d'obra i desplaçaments.
CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL BÀSIC
Inclou 1 revisió al any.
Canvi de filtres: Inclou canvi de filtre de carboni i filtre de sediments.
Avaries: Inclou els desplaçaments.
*D'aquest contracte només es podrà beneficiar si Termoebre fa el manteniment des del dia de la Posada en Marxa de l'aparell.
Descalcificadors | Osmosis | Descalcificadors i osmosis | Fonts refrigeradores

Termoebre. Servei tècnic de calefacció, aigua calenta sanitaria i tractaments d’aigües.
C/ Les Flors, 27, 43894, Camarles. Tarragona. Tel: 902 485 485 Fax: 977 470 860
Sadi-Software-Barcelona