Atenció al client:
CONTRACTE ESTÀNDARD 1 ANY


1 revisió a l'any: Amb la nova llei del RITE és obligat una revisió anual a tots els aparells de gas. La revisió es realitza a partir del sisè mes del contracte.

Segons el RITE que és la normativa vigent en matèria d'instal·lacions de gas i instal·lacions tèrmiques d'edificis (Reial decret 919/2006 i Reial Decret 1027/2007) defineixen la obligatorietad de realitzar anualment una revisió de l'instal·lació i aparells i fa responsable del manteniment de la instal·lació i aparells al propietari, encara que tingui una garantia legal del fabricant.

Inclou:

Avaries. La mà d'obra i el desplaçament de totes les avaries que puguin tenir (tant si té una avaria com si té 100 i tant si estem 10 minuts reparant com si estem 3 hores o més). Això ens diferencia de la majoria de contractes que només inclouen 3 hores de reparació.

Anàlisi de combustió.


Termoebre. Servei tècnic de calefacció, aigua calenta sanitaria i tractaments d’aigües.
C/ Les Flors, 27, 43894, Camarles. Tarragona. Tel: 902 485 485 Fax: 977 470 860
Sadi-Software-Barcelona